09/06/2017

Hướng dẫn cấu hình lời chào tự động – IVR

Bước 1: Trong extern chọn 1 intern để nhận gọi vào ví dụ ở đây là intern 11101 Bước 2: Vào intern chọn vào intern vừa […]
09/06/2017

Hướng dẫn cài đặt lên Smart Phone

Download phầm mềm Zoiper: – Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zoiper.android.app – Ios: https://itunes.apple.com/us/app/zoiper-softphone/id438949960?mt=8 Sử dụng tài khoản tổng đài ảo đăng nhập và tích vào phần Intern để chọn […]
09/06/2017

Thống kê sử dụng

Thống kê các cuộc gọi ra Admin quản trị có thể thống kê các cuộc gọi ra theo các khoảng thời gian Ấn export để xuất […]
09/06/2017

Sử dụng tổng đài ảo – Internal

Setting Account Tại mục này chứa các thông tin kết nối SIP với các thiết bị VoIP Name: tên của Intern Displayed external Number: chỉnh đầu […]
09/06/2017

Sử dụng tổng đài ảo – External

Tại mục này khách hàng có thể xem đầu số mình đang sử dụng để gọi ra dạng 04-08/710XXXXX và chỉ định đầu số nội bộ […]
09/06/2017

Sử dụng tổng đài ảo – PBX

Account Sip Login: Authenticating Name, Password: trong trường hợp khách hàng không sử dụng tổng đài ảo mà chỉ sử dụng duy nhất 1 đầu số […]
09/06/2017

Hướng dẫn đang nhập hệ thống

Để sử dụng dịch vụ Tổng Đài Ảo vui lòng truy cập trang web: https://quantri.tongdaiao.vn:8448/cmc.xhtml Tại đây quý khách có thể đăng nhập sử dụng tài […]