Thống kê sử dụng
09/06/2017
Hướng dẫn cấu hình lời chào tự động – IVR
09/06/2017

Hướng dẫn cài đặt lên Smart Phone

 1. Download phầm mềm Zoiper:
  – Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zoiper.android.app
  – Ios: https://itunes.apple.com/us/app/zoiper-softphone/id438949960?mt=8
 2. Sử dụng tài khoản tổng đài ảo đăng nhập và tích vào phần Intern để chọn số máy nội bộ quý khách muốn sử dụng
 3. Mở phần mềm Zoiper
 4. Thiết lập tài khoản:

Tại đây ví dụ sử dụng số nội bộ 1004

– Chọn Config -> Account -> Add account

– Chọn yes -> manual configuration

– Chọn SIP

– Điền vào các thông số như sau

Thông số máy lẻ 1004:

 • Account Name: có thể thay đổi tùy thích
 • Host: 101.99.1.1:5060
 • UserName: 1004
 • Password: mật khẩu có trong intern của khách hàng, điền đầy đủ cái chữ hoa chữ thường và số
 • Authentication user: điền đầy đủ thông tin trong Authenticating Name
 1. Sau khi điền các thông số vào bấm save để lưu lại, sau khi đăng kí thành công là có thể sử dụng để gọi ra bình thường