Hướng dẫn cấu hình lời chào tự động – IVR

Hướng dẫn cài đặt lên Smart Phone
09/06/2017

Hướng dẫn cấu hình lời chào tự động – IVR

Bước 1:

Trong extern chọn 1 intern để nhận gọi vào ví dụ ở đây là intern 11101

Bước 2:

Vào intern chọn vào intern vừa trỏ chiều gọi vào tích vào phần Voiceportal

Bước 3:

Gõ tên của IVR -> tích vào Add

Ta sẽ có 1 announcement như sau

Bước 4:

Tích vào announcement vừa tạo, chọn Play/Modify để upload file ghi âm

Chọn replace để tiến hành upload file ghi âm:

Lưu ý:

 • Sau khi upload xong có thể bấm nút play để nghe lại file ghi âm
 • File ghi âm phải là định dạng .wav hoặc .mp3 mới cho thể sử dụng được
 • File ghi âm nên ghi âm dạng mono 16bit file stereo khi up lên sẽ bị convert lại nên chất lượng có thể sẽ bị giảm đi đôi chút

Mục Setting:

Mục này chứa các thiết lập khi chạy ivr

 • Immediately: thực hiện ngay khi IVR bắt đầu chạy
 • Music on wait: chơi 1 announcement khác
 • Periodically: chơi lại 1 announcement sau 1 khoảng thời gian
 • Not reachable: chọn thiết lập IVR khi mà cuộc gọi không kết nối được tới intern
 • After: chỉ định hành động của IVR sau 1 khoảng thời gian (s)

Mục Interactions:

Bao gồm các thiết lập phím bấm DTMF khi gọi vào

Có 5 lựa chọn giống nhau cho mỗi phím:

 • Restart: chơi lại IVR
 • Goto announcement: chuyển đến 1 announcement khác
 • Start call: thực hiện cuộc gọi 1 intern
 • Terminate call: ngắt cuộc gọi
 • Dial this digit: cho phép bấm số này để quay số

Sau khi thiết lập xong bấm save

 

Bước 5:

Bước này sẽ chỉ định để IVR chạy khi nhận cuộc gọi vào, ở bước này ta có 2 cách

Cách 1:

Tích vào mục Forwards -> Always -> Announcement -> Chọn IVR

Sau khi chọn xong bấm save

Lưu ý: cách này sẽ luôn chuyển cuộc gọi vào qua IVR

Cách 2:

 • Chọn Distributtions

 • Add để tạo distribution mới
  • Đặt tên cho distribution
  • Destination: chọn Announcement
  • Delay: chọn khoảng thời gian chờ để chạy ivr
  • Other Phones: chọn để máy lẻ vẫn tiếp tục đổ chuông hay không
  • Call forward: có cho phép chuyển hướng không
  • State: trạng thái của distribution
  • Schedule: chọn thời gian mà distribution này sẽ phát

Sau khi xong bấm save