Điện thoại IP Grandstream GXP1610
11/05/2017
Sử dụng tổng đài ảo – PBX
09/06/2017

Hướng dẫn đang nhập hệ thống

Để sử dụng dịch vụ Tổng Đài Ảo vui lòng truy cập trang web:

https://quantri.tongdaiao.vn:8448/cmc.xhtml

  • Tại đây quý khách có thể đăng nhập sử dụng tài khoản và mật khẩu do CMC Telecom cung cấp để sử dụng dịch vụ Tổng đài ảo.
  • Phía trên góc phải của trang quý khách có thể thay đổi tùy chọn ngôn ngữ Tiếng Anh (mặc định) hoặc Tiếng Việt.
  • Sau khi đăng nhập quý khách xin vui lòng thay đổi mật khẩu để sử dụng.