Chọn gói phù hợp và đăng ký ngay

Hãy chọn gói phù hợp với số lượng người dùng trong doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ!

05 Extension

200K/ tháng

Máy lẻ mở rộng tổi thiểu theo gói từ 5 máy lẻ

 • 5 máy lẻ
 • Free phí khởi tạo
 • Lời chào tự động
 • Miễn phí gọi nội bộ
 • Giám sát cuộc gọi
 • Đàm thoại Tay 3
 • Toàn quyền quản trị
Xem thêm tính năng

10 Extension

350K/ tháng

Máy lẻ mở rộng tổi thiểu theo gói từ 5 máy lẻ

 • 10 máy lẻ
 • Free phí khởi tạo
 • Lời chào tự động
 • Miễn phí gọi nội bộ
 • Giám sát cuộc gọi
 • Đàm thoại Tay 3
 • Toàn quyền quản trị
Xem thêm tính năng

15 Extension

500K/ tháng

Máy lẻ mở rộng tổi thiểu theo gói từ 5 máy lẻ

 • 15 máy lẻ
 • Free phí khởi tạo
 • Lời chào tự động
 • Miễn phí gọi nội bộ
 • Giám sát cuộc gọi
 • Đàm thoại Tay 3
 • Toàn quyền quản trị
Xem thêm tính năng

> 15 Extension

Liên hệ

Máy lẻ mở rộng tổi thiểu theo gói từ 5 máy lẻ

 • Trên 15 máy lẻ
 • 30K/máy lẻ/tháng
 • Free phí khởi tạo
 • Lời chào tự động
 • Miễn phí gọi nội bộ
 • Giám sát cuộc gọi
 • Đàm thoại Tay 3
 • Toàn quyền quản trị
Xem thêm tính năng
* Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT
** Bảng giá trên áp dụng khi khách hàng sử dụng đầu số của CMC Telecom
*** Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm! Hotline 04.710.88.247