Hướng dẫn đang nhập hệ thống
09/06/2017
Sử dụng tổng đài ảo – External
09/06/2017

Sử dụng tổng đài ảo – PBX

 1. Account
  • Sip Login:
   • Authenticating Name, Password: trong trường hợp khách hàng không sử dụng tổng đài ảo mà chỉ sử dụng duy nhất 1 đầu số để gọi ra tại đây sẽ chứa các thông tin cần thiết để đăng kí sử dụng đầu số để gọi ra.
 2.  Web
  • Username: Tài khoản đăng nhập tổng đài ảo
  • Password: có thể thay đổi mật khẩu đăng nhập Tổng Đài Ảo tại đây
  • Renew Password: tích vào mục này nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu trong lần đăng nhập kế tiếp
  • Language: Thay đổi ngôn ngữ mặc định của trang quản trị ( mặc định là tiếng anh)
  • Email: khách hàng có thể lưu lại thông tin email tại đây, email này sẽ được sử dụng để gửi lại thông tin mật khẩu cho khách hàng trong trường hợp đánh mất mật khẩu.
  • Networks: tại đây khách hàng có thể đặt địa chỉ IP tĩnh của mình trong trường hợp chỉ muốn duy nhất tại 1 địa điểm có thể truy cập vào trang quản trị tổng đài ảo
  • Sau khi thay đổi bấm save để lưu lại hoặc refresh để xem lại các thông tin cũ
 3.  TopStop
  • Tại đây khách hàng có thể đặt giá trị cước hằng tháng mà khách hàng mong muốn sử dụng ví dụ gọi ra 1,000,000 vnđ/tháng khách hàng có thể đặt giá trị vào phần Max. value
  • Alarmlevel: khoảng cước đến hạn sẽ gửi thông báo (mặc định là 90%)
  • Alarm email: email sẽ gửi thông tin đã đạt giới hạn cước
  • Daily Topstop: tích vào đây nếu khách hàng muốn giới hạn cước theo ngày
 4.  Phonebook
  • Tại đây quản lý danh bạ và số liên lạc của khách hàng.
  • Add: khách hàng có thể tạo mới danh bạ ngay trên trang quản trị của Tổng đài ảo
  • Export: download danh bạ về máy tính dưới dạng .xls
  • Import: upload danh bạ lên tổng đài ảo để quản lý(yêu cầu upload sử dụng file .xls đúng với định dạng của tổng đài ảo, khách hàng có thể export ra để lấy định dạng file đúng)